İletilerinizi bekliyorum...

gulerbugday113@gmail.com

Facebook

    (Güler Buğday)

Twitter

    twitter.com/gulerbugday

 

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

Cumhuriyeti kuran parti, artık laik cumhuriyeti yıkanlara, tek adam diktasını dayatanlara ve korku imparatorluğu yaratanlara engel olamıyor!

Bursa Bamsz | letiim | zgemiim | Kitaplarm | Hakkmda Yazlanlar | Animasyonlu iirler

Ana Menü

» Ana Sayfa

» Haberler

» Yazılarım

» Yazarlar

» İletişim

» Künye

» Bize Yazın

» Bağlantılar

ATATÜRK Diyor Ki;

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

YAZILARIM

CHP’de, %33 Kadın Kotasındaki Haksız Uygulamalar, Siyasetteki Kadın Emeğini Yok mu Ediyor?

25 Haziran 2012 Pazartesi, 18:49

CHP’de birçok ilde yapılan kongrelerde %33 kadın kotasının uygulamasındaki tercih ve uygulamaların hayal kırıklığı yaratığı söyleniyor. Her şeyden önce, hizbin, fanatizmin ve dar kadroculuğun, egosu şişkin erkek egemenliğinin etkin olduğu seçimler; sol/sosyal demokratlar adına oldukça düşündürücü ve kaygılandırıcı olmuştur.

CHP’de birçok ilde yapılan kongrelerde %33 kadın kotasının uygulamasındaki tercih ve uygulamaların hayal kırıklığı yaratığı söyleniyor.

Her şeyden önce, hizbin, fanatizmin ve dar kadroculuğun, egosu şişkin erkek egemenliğinin etkin olduğu seçimler; sol/sosyal demokratlar adına oldukça düşündürücü ve kaygılandırıcı olmuştur.

Birçok ilde yapılan kongrelerde yarışan adayların listelerindeki kadın delege tercihleri, siyasette kadın emeğini, birikimini, tecrübe ve özverili çalışmaları yok mu ediyor endişesini uyandırmıştır.

Ülkemiz gibi henüz demokrasi geleneği yerleşmemiş, kadın erkek eşitliğinin sözde kaldığı, hatta yasalarla verilmiş hakların bile gereği gibi uygulanmadığı ülkelerde; kadınların siyasette hak ettiği eşit seviyeye, temside adalete ve karar mekanizmalarında yer alabilmesi için gerçek adıyla “cinsiyet kotasına” yani kadın kotası diye tanımladığımız pozitif ayrımcılığa ihtiyaç vardır.

Özellikle dinin siyasete alet edildiği, ya da dini kuralların yaşamı düzenlediği kesimlerle; feodalitenin egemenliğinden kurtulamamış bölgelerde kadının söz hakkının olabilmesine olumlu katkı yapacak olan bu uygulama ne yazık ki birçok ilde CHP’nin kongreler sürecinde “dağ fare doğurdu” dedirtecek konuma sokulmuştur.

Oysa Genel Başkan Kemal Kılçdaroğlu’nun, “Yeni CHP” diye tanımladığı; aslında daha çok kadın, daha çok genç, bütün Türkiye’yi kucaklayan, etnik, dinsel ve mezhepsel, her türlü ötekileştirilenlerin katılımı ve söz hakkı ile zenginleşen ve güçlenen bir parti anlayışıdır.

Siyasette emek veren, özveriyle uğraşan, bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olan, güçlü, yürekli ve duyarlılık sahibi olan, partisine ve ülkesinin geleceğine katkı sunabilecek olan kadınlar; erkek egosu ve egemenliğinde, kadını yönetme alışkanlığından dolayı yok sayılmaktadır.

Unutulmasın ki siyasette ve özellikle sol/sosyal demokrat anlayışta emek verip bilgi-birikimleri ve yetenekleriyle hak eden kadınların etkin yer almasının önemini kavrayamayan anlayışlar; ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamazlar!

Parti içi yarışları bir nevi savaşa çeviren, çoğalma ve büyüme yerine eksiltmeyi hedefleyen hiçbir anlayış sol ve sosyal demokrasiye ve CHP’ye katkı yapamaz.

Yarışan adayların söylemleri, açıklamaları ve önermeleri ne kadar sol/sosyal demokrat anlayışa vurgu yaparsa yapsın, hatiplikleri ve ajitasyonlarıyla o an için heyecan yaratsalar da, özde ve eylemde dar kadrocu, hizipçi ve bizden, onlardan mantığını aşıp nitelikli kadroları buluşturmayı, uzlaştırmayı ve bütünleştirmeyi yaşama geçirmezlerse bu anlayışlardan kendileri de, CHP’de kazançlı çıkamaz.

Yeni CHP, eskinin çocukluk hastalıklarından kurtulmalıdır.

Yeni CHP eskinin kötü alışkanlıklarından, dar kadroculuğundan ve kirli siyaset anlayışından ve masa başı asker ayarlama mantığından da kurtulmalıdır.

Yeni CHP, söylemde, önermelerde ve iddialarında doğru ve ilerici, ancak eylemde ve uygulamalarda sağ ve sığ bir anlayışa katkı yapmamalıdır.

Yapılan tüzük kurultayıyla dosta düşmana “Devrim Yapıldı” nitelemesiyle iki maddenin altı çizilmişti:

Birincisi:

Kurultayda kabul edilen çarşaf liste ile parti içinde adaletli ve eşitlikçi bir yarışma ortamının sağlanacağı; parti içi demokrasinin yaşama geçirileceği düşünülmüştü.

Ancak beklenen uygulama birçok yerde henüz yaşama geçmedi.
Bursa gibi büyük bir metropolde, yani gelişmiş sanayisi ile emeğin şehrinde yarışan iki adayın kendisini partinin sol kanadı olarak nitelemesine ve üç adaylı bir yarış olmasına karşın çarşaf liste için tek bir delege el kaldırmıştır.

Bu tavır samimiyetsizliğin açık bir örneğidir.

İkincisi:

Pozitif ayrımcılık için “Cinsiyet Kotası” yani uygulamadaki adıyla %33 oranındaki kadın kotası:

Pozitif ayrımcılık, bir tarafın güçsüz olması ve koşullarının eşit yarışma için elverişsiz olduğu durumlarda kullanılan bir yöntemdir.

Yasalar üzerinde her ne kadar kadın-erkek eşitliğine yer verilse de bu eşitliğin erkek egemenliğine dayanan düşünce yapısına ve siyasetteki dizaynına karşı girişilmiş mücadelede, eşitliğin sağlanabilmesi için gerekli ve uygulanması mutlaka gerekli olan bir modeldir.

Gerçekler böyle olduğu halde ne yazık birçok ilde bu maddenin uygulamasında sol/sosyal demokrat anlayışa uymayan, yakışmayan, düşündürücü hatta üzücü uygulamalar görülmüştür.

Listeler yapılırken, adayın ve adaya etki eden ve gücü elde tutmak isteyen bağnaz anlayışların özellikle gece yarıları karanlıkta liste yapımına iştirak eden kompleksli erkek egemenlerinin tercihleri haksızlığa tavan yaptırmıştır.

Bu tercihlerde genellikle adayların veya kurmayların (!) daha çok; eşi- dostu, akrabayı-talukatı, hatta nişanlıları veya emaneten eşleri, kızları veya sözlerinden çıkmayacak kadın adaylar yer bulabilmiştir.

Bu durum hiç kuşkusuz bir geriye gidiştir.

Bu durum haksızlık, hukuksuzluk ve sol/sosyal düşünceye ve emanete hıyanettir.

CHP, eğer bu iki maddeyi gerçek anlamda yaşama geçirebilse, sağ yöntemlerle yarışma alışkanlıklarından kurtulabilse, erkek egemenliği korkularını bir kenara koyup gerçekten nitelikli kadınları siyasette etkin konuma gelmelerine olanak tanısa; çağdaş ve gerçek bir sol/sosyal demokrat parti olmanın yolu hızla açılır.

Ayrıca yıllardır slogan olarak dillendirilen, “özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik devlet” anlayışına çok ciddi anlamda katkı yapılmış olur.

Siyasi partilerde kongreler:

Partililerin ideolojik netlik, bilgi-birikim, deneyim, beceri, zekâ, çalışkanlık, dürüstlük, özveri gibi yetileriyle, partinin program ve tüzük bilgilerini doğru kavrayan ve uygulayabilecek ve bunun gibi niteliklerini ve deneyimlerini kullanarak öne geçebilecek ve halkla bütünleşebilecek partilileri yarıştırması için gerekir.

Daha doğrusu siyasette yarışlar böyle olmalıdır.

Bu kural tüm partililer için geçerli olduğu kadar sol/sosyal demokrat partilerde kadınlar ve gençler için olanakların ve koşulların el verdiği ölçüde olmazsa olmaz olmalıdır.

Yoksa %33 kadın kotasının tüzükte yer alması hiçbir şey ifade etmez. Kısaca, eşit yarıştan maksat; liyakata dayalı yarıştır.

Yoksa bu tür uygulamalarla amacından uzaklaşılır, kadınlara ve partiye güç katacağına erkek egemenliğine, bağnazlığına, feodaliteye ve niteliksizliğe katkı yapar.

CHP’de yönetimde olmak isteyen insanlar, ideolojik eksen ve kararlılıkla, partilerinin programına uygun davranmıyor ve kucaklayıcı, birleştirici, uzlaştırıcı olmuyorlarsa; “küçük olsun benim olsun, yanımda da kadın ve genç olsun ama bana hiç itiraz etmesin, kendinse bu mevkii benim lütfettiğimi bilerek saygıda kusur etmesin anlayışıyla davranıyorlarsa bu anlayışla CHP bir adım ileri götüremezler.

Siyasi Partilerde Kurultay:

Demokrasinin ayrılmaz parçası olan siyasi partilerde ve özellikle CHP'sinde delegeler tüzüklerine göre; kongre, önseçim, il ve kurultay delegesi olarak seçilirler(!) daha doğrusu çoğunlukla masa başında parti egemenleri tarafından işlerine geldiği gibi yazılırlar.

Hepsi değerli ve onur veren görevlerdir ancak “Kurultay Delegeliği” çok önemli bir o kadar da sorumluluk gerektiren görevlerdendir.

Bu nedenle önce Kurultay hakkında bilgilenelim…
Kurultay, Türkçe’deki kurul ve yetkinlerin toplandığı mekân anlamı katan \'-tey\' ekinden türeyen “Kurulun toplandığı yer” anlamındaki sözcüktür.

Asıl anlamıyla, bir konuda yetkin kimselerin bir araya geldiği mekân kurultay olarak anılsa da bugünkü kullanım anlamıyla bu etkinliğin kendisi de kurultay olarak anılmaktadır.

Kurultay aynı zamanda ilk türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclise verilen addır.

Kurultay sözlükte şöyle ifade edilmektedir:
1- Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı. Bir konuyu görüşmek üzere çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara verilen addır

2- Bir kurumun veya kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantıya verilen addır.

Kurultaylar kamuoyuna açık olabileceği gibi, kapalı da olabilir

Siyasi partilerde kurultaylar, o siyasi partinin temelidir.

Siyasi partilerin anayasaları (Programları) ve uygulayacağı ve uyacağı kanun ve kurallar (Tüzük) olarak nitelenen bir kitapçıkta toplanır.

Bu açıklamalardan da anlıyoruz ki kurultaylar çok önemlidir.

Bu nedenle “Kurultay Delegeliği” hatır gönül için, sırf yarışı kazabilmek için veya kendine güç ve ivme kazandırmak uğruna rastgele dağıtılacak görevlerden değildir.

Kısa tanımlamasıyla “Kurultay Delegeleri” parti yönetimini ve genel başkanı seçecek insanlar olarak adlandırılıyor.

Bu mantık ve beklenti eksik, sığ ve faydacı bir tanımlamadır.

Kurultay delegelerinin, Genel Başkan’ı ve partinin üst yönetimini seçeceği doğrudur!..

Ancak kimi neden seçeceğini, nasıl seçeceğini, seçerken hangi amaç ve kriterleri baz alacağını bilmeyen, kendisine bu unvanı verenlerin istediklerini yapacak delegelerin seçeceği üst yönetim acaba CHP için ve AKP iktidarına alternatif olması gereken CHP için ne ifade edecektir?

Her şeyden önce CHP’de kurultay delegesi yazılan ve seçilen insanlar: Sol/Sosyal demokrasi anlayışını, evrensel ilkelerini ve partinin ideolojisini, program ve tüzüğünü çok iyi bilen insanlar olmalıdır.

Tabiî ki bu en azından ön şart olmalıdır. Ancak asla bu tanımlamalar yeterli değildir.

Kurultay delegeleri; hem partisinin hem ülkesinin tarihini doğru bilmelidirler. Statükodan uzak, sorgulayan, araştıran ve gerçeklerle yüzleşmekten korkmayan ve önce insan diyebilen bir anlayışın temsilcileri olmalıdırlar.

Özellikle, ülkesinin ekonomik yapısını, coğrafi yapısını, sosyal yapısını, kültürel yapısını, eğitim düzeyini, kadınların ve gençlerin ülkede ve partisindeki konumunu, halkın siyaset tercihlerini ve etkenlerini, bölgeler arası farklılıkları en azından bilmeli ve bu konuda çözüm önerileri olabilmelidir ki doğru ve yararlı olabilecek insanları üst yönetimlere seçebilsin.

Yine kurultay delegeleri, fanatizmden, dar kadroculuktan, hizipçilikten uzak; şovenizme, etnik yapılanmalara, ve kimlik siyasetine prim vermeyen, siyasete rant ve çıkar sarmalından bakmamış ve bakmayacak karakterde olan üyelerce temsil edilmelidirler.

Bu yazıyı en ufak bir komplekse düşmeden, nasırlarına bastığım ve maskelerini düşürdüğüm, gerçeği ortaya çıkardığım için insanların öfke ve saldırılarına maruz kalacağımı bile bile yazıyorum.

Çünkü bir ömrü bu mücadeleye vermiş ve vermeye devam eden bir sol düşünce insanı olarak tespitlerimi, gördüklerimi, yaşadıklarımı, birçok ilden aldığım benzer hatta daha beter uygulamalarla ilgili bilgileri değerlendirerek yazıyorum

Ayrıca hiçbir reklam almadan, sponsoru olmadan, üste para ödeyerek her gün en az 6 saatimi ‘BURSA BAĞIMSIZ’ adlı internette siyasi bir gazeteyi okura ve özellikle sol/sosyal demokrat arkadaşlara katkı koyması amacıyla çıkaran bir kişi olarak bu değerlendirmeyi yapıyorum.

Olabildiğince objektif ama gerçeği gören ve sol adına bu ilkel anlayıştan utanan ve isyan eden biri olarak bu gerçekleri yazıyorum.

Ben ve benim gibi olan; yaptıklarıyla ve yaşadıklarıyla toplumun tanıdığı, geçmişini ve bu güne dek neler yaptığını, sol siyasi görüşüne ve CHP’ne hiç ihanet etmediğini ve en ufak bir haksızlıkta terk edip gitmediği bilinen insanlara, erkek egemenliğinin bu haksızlıkları yapmasını kendi veya yanlarındaki belirleyici olanların korkularına verelim ve anlayışla (!) karşılayalım…

Peki aynı anda 17 ilçede kadın kolları kongreleri yapabilen, konuşması, üslubu ve toplantılardaki, zarif, etkili, saygılı, bir o kadarda bölgesini ve partisini doğru algılamanın da yansıdığı anlatımlarıyla siyasete katkı koyan, genç kadınlarımıza çalışmalarıyla örnek olan İl Kadın Kolu Başkanı’nın bile 3 listenin yarıştığı bir il kongresinde ne asil ne yedek olarak değerlendirilmemesini kim neyle izah edebilecektir?

Yine gerek yerel seçimlerde, gerekse genel seçimlerde dolgu malzemesi gibi kullanılan ve seçilmesi olanaksız sıralarda Milletvekili Adayı yapılan; ancak küsmeden, kırılmadan gece gündüz koşturan kadınlarında bir kısmı( Hemşerilik ve farklı gerekçelerle) yer bulanlar hariç değerlenilmemişlerdir.

Tabiî ki bu yazıya konu olan, sitemlerimiz, eleştirilerimiz, aradığımız nitelikler ve liyakat; listelerde yer alan nitelikleri ve bu güne dek partiye yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı sayısı sınırlı kadınlarımız için değildir.
Onlar kendilerini bilir ayrıca parti kamuoyu da bilir.

Bu arada bu yazıyı yazmadan önce kendi ilimde en az siyaseti doğru algılayan, SHP ve CHP geçmişini çok iyi bilen oldukça fazla kanat önderine üç listedeki bayanların isimlerini okudum.

Kendilerine listelerde kurultay delegesi olarak yer verilen kadın üyeleri tanıyıp tanımadıklarını, ne zaman partili olduklarını, geçmişlerinde siyasetle ilgilenip ilgilenmediklerini, yeterliliklerini, deneyimlerini vs, vs daha birçok şey sordum:

Üzülerek söyleyebilirim ki bu partinin geçmişinden bu güne içinde olmuş, katkı koymuş insanlar ortak bir dil kullanaraktan “O kim? Aa o kim? İnan ki hiç tanımıyorum. Adını bile hiç adını duymadım…

Ve bunun gibi açıklamalara; “Acaba…… hanım bilmem kimin eşi mi? acaba ……. Hanım, listeyi yapanların tanıdığı veya hemşerisi mi?” diye görüş bildirdiler.

Bunları yazmam biliyorum ki kimsenin hoşuna gitmeyecek.

Bizler susacağız ki bu tür ucuz ve kolay politikayla bu güne dek siyasette etkin ve saygın yer tutanlar yerlerinden olmasın… Hamasetle kandırdıkları toplum uyanmasın…

Ben merkezli siyasetlerine helal gelmesin…
Kendilerinin hizmet ve emeklerinin kutsallığına inanıp mangalda kül bırakmayanlar, yaptıkları yanlışa en ufak karşı çıkmada; ne dostluğu, ne ilkeyi umursamayanlar… Ne yazık ki ne vicdan, ne özveri, ne bilgi-birikim, ne liyakat, ne tecrübeye ne de emeğe saygı göstermeyenler kocaman sesleri ile buldukları her mikrofona koşup kendilerince haklılıklarını anlatmaya çalışacaklardır.

Bu düşüncede ve bu niyette olanlara tek bir tavsiyem olacak:

Artık kimseyi kandıramazsınız…

Yazılanların hepsinin gerçek olduğunu biliyorsunuz..

Bu anlayışınızın bu güne dek olduğu gibi bundan sonrada CHP’ne katkısı ve faydası olmayacaktır.

Bırakın artık kolaycılığı…

Bırakın artık sadece hamasi nutuklar atmayı…

Bırakın artık ezberlenmiş şablon konuşmaları…

Gidin aynaya bakın ve kendinizin gerçek yüzü ile tanışın.

Eğer CHP’nin gerçekten iktidar olmasını ve bu ezilen, horlanan, baskı altına alınan, ötekileştirilen ve özelliklede korkutulup sindirilen halkın yarasına bir derman olmak istiyorsanız; bu anlayışa katkı koyabilecek herkesle kucaklaşın…

Bu değerlendirmem ve eleştirilerim gençlik içinde geçerlidir.

Ne yazık ki siyaset bezirgânları, çakma solcular (!) ufku dar, parası bol siyaset eşrafı, yıllardır 12 Eylülün mezar taşlarına basarak siyasette yer tutanlar, hiç içinde olmadıkları 68 kuşağını, 78 kuşağını kullanarak hep “Ben” diyen siyaset dinozorları, gençleri de anlamıyor, dinlemiyor ve onları da hak ettiği oranda değerlendiremiyorlar.

Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeni CHP bu hastalıklı anlayışlarla yüzleşmek ve zihinsel arınmasını gerçekleştirmek zorundadır.

Hiç kitap okumayan,dünyadaki değişimi ve gelişimi algılayamayan, gazete manşetleri ve haber bültenlerinden öğrendikleriyle siyasete yön vermek isteyen, sadece güzel konuşma ve ajiteli hamaseti siyasette ön koşul sanan ve insanlara buyruk verir gibi konuşan, tepeden bakan, dünyayı “ben merkezli” gören insanların artık ya kenara çekilme ya da kendini yenileme zamanı gelmiştir.

Çünkü bu tür anlayışlar siyasette egemen oldukça sol/sosyal demokratların halka inmesi, halka güven vermesi, halkı yanına alması ve iktidara gelmesi mümkün olmamaktadır.

Aşağıda benzer bir konuyu Gerçek Gündem Gazetesine yazmış olan Gazeteci Nedim Soylu’dan bir bölüm alıntıyı sizlerle paylaşmak istedim.

Güler Buğday Eski Parti Meclis Üyesi.

CHP'de devrimci gençlik ve kadınlar

NEDİM SOYLU
ADANA - GAZETECİ

Bir dostumuz aradı..
CHP’nin en aktif isimlerinden biri..
“Abi hep CHP’nin sorun alanlarını tartışıyorsun. Son dönemde CHP gençliği olağanüstü bir hareketlilik içinde. Bunları neden yazmıyorsun?”,
Arkadaşım haklı!
Son dönemde müthiş bir devrimci gençlik dalgası yükseliyor.
78 Kuşağının devrimci çocukları
parti içinde kümelenen,
Düzenbazlara,
Üç kağıtçılara,
Çıkarcılara inat yönetime gelmek için olağanüstü çaba harcıyorlar..
Bu gençler “Üreten biziz yönetende biz olacağız!”
diye haykırırken
bir ellerinde Denizlerin
bir ellerinde CHE Guevara’ nın,
beyinlerinde ise dünyanın en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi var!
CHP’nin devrimci gençliği,
Her türlü gericiliğin boy verdiği
ülkenin giderek muhafazakarlaştığı bir ortamda “Devrimcilik alın yazımızdır!” diyerek müthiş bir gençlik hareketinin temellerini yeniden atıyorlar..
Bize unuttuğumuz şeyleri,
Ülke
ve
halk uğruna
çıkarsız
ve
karşılıksız dövüşmeyi yeniden hatırlatıyorlar!

*******************

Diğer yanda her türlü operasyonun kol gezdiği bir siyaset iklimi!
Daha dün!
Kadınlar,
Yani bizim kadınlarımız.
Bir kongre günü bu bezirganlar tarafından toptan yok sayıldılar.,
Aynı kongrede CHP gençliği de yok sayıldı!
Şimdi mevcut düzene karşı var olma kavgası veriyorlar.
Bu parti bir adım ileri atacaksa devrimci gençlik ve devrimci kadınlar sayesinde atacaktır.
Başka yolu yok!

Tıpkı ulu ozan Ahmed Arif’in dediği gibi..!

Onlar bizim geleceğimiz..
Ve onlar bizim umudumuz!
“Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.

Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun ?”


CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN

11 Haziran 2015 Perşembe, 12:05

GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.

15 Aralık 2014 Pazartesi, 09:50

ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..

24 Eylül 2014 Çarşamba, 17:48

12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?

12 Eylül 2014 Cuma, 08:33

Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?

04 Ağustos 2014 Pazartesi, 12:37

Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'

09 Temmuz 2014 Çarşamba, 09:41

Tüm Dostlara Teşekkür…

03 Nisan 2014 Perşembe, 09:09

Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!

06 Mart 2014 Perşembe, 12:22

Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:

01 Ocak 2014 Çarşamba, 12:09

Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...

13 Aralık 2013 Cuma, 14:43

Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.

05 Ekim 2013 Cumartesi, 08:35

Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...

10 Temmuz 2013 Çarşamba, 09:23

Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım

16 Haziran 2013 Pazar, 05:22

CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…

12 Haziran 2013 Çarşamba, 21:08

Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!

04 Haziran 2013 Salı, 08:22

“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…

15 Mayıs 2013 Çarşamba, 07:40

Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.

29 Ekim 2012 Pazartesi, 02:36

Sadece İnsan Olmak!

26 Eylül 2012 Çarşamba, 08:25

Annemin de Başını Ezerler mi?

12 Eylül 2012 Çarşamba, 08:21

Sol Pencereden Ülkücü Yazar Metin Kaplan ve Yeni Kitabı: “Fent/ Orgeneral Eşref Bitlis Suikastı”

20 Ağustos 2012 Pazartesi, 11:33

CHP’de 'Değişim - Dönüşüm ve Yenileşme' slogan olarak kalıp yanlış algılamalarla dezenformasyona sebep olmamalı…

21 Temmuz 2012 Cumartesi, 07:26

CHP’de, %33 Kadın Kotasındaki Haksız Uygulamalar, Siyasetteki Kadın Emeğini Yok mu Ediyor?

25 Haziran 2012 Pazartesi, 18:49

CHP İl Kongresinde kalite, zarafet ve hoşgörü çıta yükseltti.

18 Haziran 2012 Pazartesi, 11:40

CHP’de Değişim ve Uzlaşma Talebi Filiz verdi.

16 Haziran 2012 Cumartesi, 14:56

Gürhan Akdoğan, CHP İl Başkanlığına Aday Olmuyor! Değerli Emaneti Yahya Şimşek’e Teslim Etmek İstiyor.

05 Haziran 2012 Salı, 10:42

Bugün köşemi ‘İşten çıkarılmam için bana tuzak kuruldu’ diye isyan eden Gazeteci Özlem Buğday Yağmur’a verdim:

21 Mayıs 2012 Pazartesi, 10:45

Bu gün anneler günü. 12 Eylül faşizminde sürgünde olan bir annenin duyguları!...

13 Mayıs 2012 Pazar, 11:04

1 Mayıs emeği sömürmeyenlere bayram olsun

01 Mayıs 2012 Salı, 14:32

Bu gün göz ameliyatı olacaktım, ancak gelişen bir kriz sonucu amelyat masasından kalkmak zorunda kaldım.

27 Nisan 2012 Cuma, 08:04

Tatlı Cadılarımın yani “Genetik Devrimcilerin “ bu gün yaş günü…

22 Nisan 2012 Pazar, 10:26

12 Eylül Faşist Darbesinde Avukat Ahmet Hilmi Feyzioğlu Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün beşinci katından atılarak öldürülmüştü…

04 Nisan 2012 Çarşamba, 12:14

CHP'den emekçi kadınlara onur belgesi

09 Mart 2012 Cuma, 06:54

Genetik Devrimci Çocuklar…

04 Şubat 2012 Cumartesi, 09:07

Ülkenizi ve halkınızı ‘torunlarınız’ gibi sevin!!!

03 Ocak 2012 Salı, 10:37

CHP’de muhalefet ve Baykal’cılar, bulanık suda balık avlamak istiyor…

13 Aralık 2011 Salı, 08:37

Bu ülkede mütevazı olmak; hele hele siyasette böyle davranmak aptallığa eşdeğerdir…

29 Kasım 2011 Salı, 08:48

Mutsuzum… Ancak, Mutsuzluk tehlikelidir…

20 Kasım 2011 Pazar, 09:53

Beşinci kattan aşağıya düşmek kaç saniye tutar acaba?

07 Ekim 2011 Cuma, 10:40

VİCDAN…

17 Eylül 2011 Cumartesi, 13:59

Huylu huyundan vazgeçmiyor!!!

01 Eylül 2011 Perşembe, 09:11

CHP Üst Yönetiminde Değişimin Kodları!!!

13 Ağustos 2011 Cumartesi, 08:27

Sayın Gürsel Tekin, Bursa İl Kongresi ile ilgili çıkan spekülâsyonlara, ‘Sol/Sosyal Demokrat’lara yakışan’ tavrı koydu.

06 Ağustos 2011 Cumartesi, 14:40

Bursa CHP, kriz üretme merkezi oldu...

30 Temmuz 2011 Cumartesi, 10:17

Yeni CHP’den duyurulur:“Yeni bir tüzük yapmayı düşündüğümüzden, eskisinin hükmü yoktur…!!!”

14 Temmuz 2011 Perşembe, 11:21

Yeni CHP’de Mızrak Çuvala Sığmıyor.

22 Haziran 2011 Çarşamba, 09:23

Egosu Doyumsuz Başbakan’ın Belaltı Savaşlarının Gerekçesi...

18 Mayıs 2011 Çarşamba, 11:20

Yeni CHP Zengin Severler Partisi mi Oluyor?

17 Nisan 2011 Pazar, 14:43

Yeni CHP’de: GDO’lu üyeler İN, organik üyeler OUT…

22 Mart 2011 Salı, 09:08

Bursa’da Aydınlığın Meşalesini Mümin Ceyhan Taşıyor.

10 Mart 2011 Perşembe, 15:37

CHP Sağcı, AKP Solcu, arıyor!!! Fikri Sağlar’dan ‘RET’

02 Mart 2011 Çarşamba, 15:43

Bursa CHP’de Yöneticiler (!) Kafayı Basına Taktı…

24 Şubat 2011 Perşembe, 12:59

Mudanya CHP’de kuraldışı uygulamalar kaos yarattı.

12 Şubat 2011 Cumartesi, 17:22

CHP’de Ayaklar Baş Olmasın!!!

04 Şubat 2011 Cuma, 14:27

Bursa Bağımsız’dan Merhaba...

02 Şubat 2011 Çarşamba, 08:32

Deniz Baykal'a 2nci Ciddi Uyarımdır!

12 Ocak 2011 Çarşamba, 12:02

Referandum Değerlendirmesi

11 Ocak 2011 Salı, 12:01

CHP ve Kılıçdaroğlu'na Pranga Olmayın

10 Ocak 2011 Pazartesi, 12:01

12 Eylül Faşizmi Kimlerin Çocuklarını Korkuttu?

09 Ocak 2011 Pazar, 12:03

Yazarlar

AKP ‘darbeyi’ kapatacak

25 Ekim 2016 Salı, 12:14


AKP ‘suç ortağı' arıyor

Mustafa Ünal /ZAMAN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:28


Koalisyona ‘derin devlet’ dokunması!

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Haziran 2015 Cuma, 09:21


Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini engelleyemez

Erhan BAŞYURT/BUGÜN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:16


Ya Koalisyon ya Başkanlık...

Eren Erdem/YURT

12 Haziran 2015 Cuma, 08:58


Kırılma noktası!

Güngör Mengi/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:45


AK Parti’yi Kürtler neden terk etti?

İbrahim Kiras/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:42


Ali İsmail…

Bekir Coşkun - Sözcü

23 Ocak 2015 Cuma, 09:34


Bu memleketi çiftliğiniz mi sandınız?

Mehmet Kamış/ZAMAN

14 Ocak 2015 Çarşamba, 09:39


Charlie’ye saldırı Bursa’da protesto edildi

Can Ertan /HABER

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:57


Kobane'den Paris'e emperyalizm ve laiklik

Özgür Şen

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:17


AKP’nin IŞİD çıkmazı

Hüseyin ALİ/Özgür Gündem

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:10


Siyasi etik yasası çıkarılmalı

Serpil Çevikcan/Milliyet

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:37


MİT’in sicili

Gültekin AVCI/BUGÜN

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:17


İslamofobi ve provokasyon

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:11


Seçimi böyle kazandık: “VİCDANEN RAHATSIZIM”

Hüseyin Özay/Taraf

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:32


AKP’nin erkek aklı özgür kadından korkuyor

Zilar STÊRK/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:25


Barışı, ancak özgürlükler besler

Hüda KAYA/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:14


Bilim siyasetin elini öptüğünde...

Cüneyt Ülsever/YURT

11 Ocak 2015 Pazar, 10:19


Sabri Uzun da “cadı avı”na katıldı

Nazlı Ilıcak /BUGÜN

11 Ocak 2015 Pazar, 10:18

Son 20 Yazım

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI


AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN


GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.


ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..


12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?


Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?


Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'


Tüm Dostlara Teşekkür…


Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!


Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:


Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...


Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.


Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...


Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım


CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…


Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!


“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…


Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.


Sadece İnsan Olmak!


Annemin de Başını Ezerler mi?

Takvim

Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
info@bursabagimsiz.info.tr

Bursa Bağımsız adlı, www.bursabagimsiz.info.tr adresinde yayınlanan işbu web sitesi içerisinde yayınlanan yazınsal ve görsel içeriğin her hakkı saklıdır.

Site içerisinde Güler Buğday dışında yazınsal ve görsel içeriği yayınlanan konuk yayıncıların eserlerinin her türlü hukuksal sorumluluğu konuk yayıncıya aittir. Güler Buğday işbu içerikten ötürü sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2024 Bursa Bağımsız