İletilerinizi bekliyorum...

gulerbugday113@gmail.com

Facebook

    (Güler Buğday)

Twitter

    twitter.com/gulerbugday

 

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

Cumhuriyeti kuran parti, artık laik cumhuriyeti yıkanlara, tek adam diktasını dayatanlara ve korku imparatorluğu yaratanlara engel olamıyor!

Bursa Bamsz | letiim | zgemiim | Kitaplarm | Hakkmda Yazlanlar | Animasyonlu iirler

Ana Menü

» Ana Sayfa

» Haberler

» Yazılarım

» Yazarlar

» İletişim

» Künye

» Bize Yazın

» Bağlantılar

ATATÜRK Diyor Ki;

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

YAZILARIM

CHP Üst Yönetiminde Değişimin Kodları!!!

13 Ağustos 2011 Cumartesi, 08:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son kurultay’da kendisine verilen koşulsuz destek ve tam yetki ile çoğunluğu yeni siyasetçilerden oluşan bir kadro kurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son kurultay’da kendisine verilen koşulsuz destek ve tam yetki ile çoğunluğu yeni siyasetçilerden oluşan bir kadro kurdu.

Birçoğu örgüt deneyimi ve siyasi tecrübesi olmayan, bir kısmı da sosyal demokrat ideolojinin evrensel ilkelerine yabancı olan bu kadro ile ‘Yeni CHP’yi’kurmak için yola çıktı.

Ne yazık ki bazı yeni yüzler; acemilikleri, deneyimsizlikleri ve bilgi eksiklikleriyle pot üstüne pot kırarak ilk günden itibaren Genel Başkan’a ayak bağı, Yeni CHP’ye ise kambur olmaya başladılar.

En önemlisi ‘Yeni CHP’ kavramıyla ne yapmak istediklerini, amaçlarını, hedeflerini ne örgüte nede halka anlatamadılar…
Bazı yöneticiler açılım olarak niteledikleri bazı konuları kendileri kavrayamadıkları için sıradan bir sol/sosyal demokrat insanın yapmayacağı hataları yaptılar.

Halkın tek kurtuluşu olan sol/sosyal demokrasi sanki çözüm üretemezmiş gibi sağdan medet uman, sağa öykünen bir anlayışı hatta kötü bir AKP kopyası olmaya özenen tavırlarıyla örgütün tepkisini alıp, halkın güvenini kaybettirdiler.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm özverisine ve halktaki karşılığına, sevilip-sayılmasına karşın Genel Başkan Yardımcısı statüsünü kazanmış bazı şahsiyetlerin; akıl mantık ve izanla uyuşmayan açıklamaları, tavırları ve uygulamaları bardağı taşırmıştır.

Seçimlere giderken aday belirlemede; örgütü ve sol/sosyal demokrasiye inanmış, emek vermiş nitelikli kadroları yok sayan, emek cephesine sırt dönüp sermayeye ve temsilcilerine teslim olan, özellikle parti içi demokrasiyi rafa kaldıran anlayış; partide güvensizlik yaratıp kırılma noktaları oluşmasına sebep olmuştur.

CHP’nin bu acemiliklere, bu kolaycılığa, bu beceriksizliklere ve bazı konularda haddini aşan fütursuzluğa katlanması için hiçbir mecburiyeti yoktur.

Sol/sosyal demokrat anlayışı başarılı kılmak ve CHP’nin iktidar yürüyüşüne katkı koymak için yetişmiş nitelikli kadrolar; her ilde ve her alanda örgütlerde mevcuttur.

Yeter ki yıllar boyu yapılan hatalar tekrar edilmesin.

Parti içi demokrasi ortadan kaldırılmasın.

Örgüt gerçek anlamda düşünceleriyle ve ürettikleriyle yönetimlere katkı yapıp yön versin.

Sosyal demokrasinin utancı ve kara lekesi olan adamcılıktan ve kendilerine biat edeni baş tacı eden hastalıklı zihniyetten uzaklaşılsın.

Bilgilenmenin ve örgütleri tanımanın metodu; muhbirlik yöntemleriyle sunulan dedikodu ve insan eksiltme olmasın…

Sayın Kılıçdaroğlu’nun son kurultaydan sonra atadığı MYK ve seçtiği Genel Başkan Yardımcıları'nın büyük çoğunluğu; ne yazık ki ne örgütün güvenini, nede halkın beklentilerini karşılayamamışlardır.
Bu kadroda inat ve ısrar etmek sorunları büyütür.

Eğer bu durumun devamında inat ve ısrar edilseydi sadece yönetim yara almazdı.

Bu durum CHP’ninde erimesine ve günden güne itibar kaybına sebep olabilirdi.

Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nun MYK’daki arkadaşlarına teşekkür ederek değişim sinyali vermesi tüm kesimlerce olumlu bulunmuş ve heyecan yaratmıştır.

Şimdi herkesin beklediği; kimlerin gidip kimlerin kalacağı kadar yeni yönetimde kimlerin olacağıdır.

Seçilecek isimlerin niteliği ve beklentilere yanıt verebilecek misyona ve donanıma sahip olması başarı için en önemli ölçü olacaktır.

Bu nedenle bu sefer ince elenip-sık dokunmalı ve dışarıdan gelen talep ve tavsiyelere kulaklar tıkanmalı ve bir kez daha hata yapılmamalıdır.

Çünkü bu kadar sık kadro değişimi de doğru değildir.

Sürekli değişen kadrolar ve makama yeni birilerini aramakta güven sorunu yaratır.
Ayrıca bu insanların yetişip tecrübe sahibi olması zaman kaybıdır.

Ülkenin sorunlarının beklemeye tahammülü kalmamıştır.
Bu nedenle seçilecek kadrolarda her şeyden önce şu birkaç kritere dikkat edilmelidir…

CHP’nin Üst Yönetimi'nin olmazsa olmazları şöyle olmalıdır:

1-Cumhuriyetin değerlerine ve devrimlerine bağlı olmak... Ülkenin kurtarıcısı ve Laik Cumhuriyetin kurucusu; aynı zamanda CHP’yi kuran Atatürk’ü doğru anlamak ve gelecek nesillere doğru anlatabilmek yetisine sahip olmak…

2- CHP’nin, cumhuriyet değerlerine ve demokrasi ilkelerine bağlı olan programını doğru anlayan ve bu programı daha ileriye götürecek; daha insan haklarına saygılı, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha gençlere ve kadınlara fırsat tanıyan, geri kalmışlığı ve feodal anlayışı yok edip çağdaş bir düzen kurabilmek için bir değişime ve yenileşmeye sokmayı hedef edinmiş olmak.

3-Bu makama atananlar partiye güç ve itibar vermeli; CHP’den kazandıkları tanınmışlıkla kendilerine veya iştigal ettikleri ticari alanlara güç katanlardan, geçmişinde ve günümüzde siyasi rant ve çıkar ilişkileriyle ismi anılmış olmamalıdır.

4-CHP’nin MYK’sında görev verilecek insanlar; Türkiye’de siyasi yaşamın daha demokratik, daha üretken, daha saydam ve daha katılımcı hale getirilmesini ve CHP’nin bir sol/sosyal demokrat parti olmasını istemeli ve buna öncülük etmesini savunmalıdır.

5- Ülkede eksiksiz demokrasiyi savunan, bunun içinde öencelikle parti içi demokrasinin yerleşmesini amaçlayan, partinin işleyişini ve örgütlenme modelinide demokratik esaslara göre düzenlemeyi amaç edinmiş insanlara görev verilmelidir.

6- Yine üst yönetime atanacak insanlar kendilerine kurultay güvencesi sağlamak amacıyla örgütleri dizayn etmemeli ve bu nedenle ve farklı siyasi amaçlarla örgütlerdeki organların görevine son vermemelidir.

6- Her kim olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun, parti adını kullanarak maddi çıkar sağlayanlar veya partideki konumlarından yararlanıp medyada sık sık şirketlerini ve ticari kurumlarını anlatıp reklam yapan; haksız rekabete ve başkalarının hakkının yenmesine sebep olan zihniyetlere bir daha izin verilmemelidir!!!

7- Özellikle toplum önünde öfke kontrolünü sağlayamayan, saygınlığını yitirebilecek düzeyde alkol ve benzeri alışkanlıkları olan, gerek özel yaşamında, gerekse parti içinde sözlü ve fiziki şiddete başvurmuş kimselere o saygın görevler sunulmamalıdır.

8- Tabi’i ki en önemlisi, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve laik cumhuriyete gönülden bağlı, sosyal devlet olgusunu doğru anlayan, sağa ve AKP’ye öykünmeden ‘sol/sosyal demokrat’ anlayıştan ödün vermeden; partinin ideolojisini ve eksenini kaydırmadan, halkın beklediği iktidara giden yolda hizmet edebilecek, katkı koyacak ve layıkıyla temsil edebilecek nitelikteki insanların o makamlara getirilmesidir.

9-Bu kısa sürede görülmüştür ki; alanında uzman olmak, bilgili olmak, şanlı-şöhretli olmak veya çok varsıl olmak CHP’de başarılı olmak için yeterli değildir. Her şeyden önce partiyi temsil eden isimler gelişen olayları nasıl yorumlayacaklarını, neyi nasıl savunacaklarını bilmek zorundadırlar. Yoksa Hakkâri’de özerkliği savunup Bursa’da aksini söyler ve sözlerinizi de inkâr ederseniz bu partiye sıkıntıya sokar.

10- CHP üst yönetimine atanacak isimler; her şeyden önce vicdanlı, hoşgörülü, barışçı, özgüveni gelişmiş, komplekssiz, egosunu törpülemiş, hırsı aklından evvel gitmeyen ama olmazsa olmazı rant için kirlenmemiş ve sevgi-saygı insanı olmalıdır.

Biliyorum ki şu an bu yazıyı okuyan dostlarım şunu neden yazmadın, bunu da neden belirtmedin diye maddeler sıralayıp en idealini bulmak için katkı koyuyorlardır.

Haklılarda çünkü sol/sosyal demokrasiye inanmış, gönül vermiş, emeği en yüce değer saymış tüm onurlu insanlar şunu çok iyi biliyorlar:

Bu gün ülkede CHP’nin başarılı olmasının, iktidara gelmesinin tüm koşulları mevcuttur. Halkın ihtiyacı da bu yöndedir.

Şu bir haftada ülkedeki yaşanan gerek dış politikadaki ABD ve AB güdümlü anlamsız kabadayı tavırlar, gerekse son günde ortaya çıkan ‘devalüasyon’ bir yandan uçup giden, başka bir yandan kaynağı belirsiz gelen sıcak para bile bunun kanıtıdır.

Bu durum ülkenin her konuda savrulduğunun işaretidir. Yine tüm ülkeyi saran korku ve baskı psikolojisi artık tedavisi bulunmayan bulaşıcı bir hastalığa dönüşmüştür.

İşte tüm bu sorunları çözebilecek tek ideoloji ve anlayış sol/sosyal demokrasidir.
Bu nedenle kimse sağa öykünmesin. Kimse sağ modelleri örgüte ve halka kurtuluşun ve başarının reçetesi diye sunmasın!!!

Bunun için diyoruz ki Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu sefer seçim yaparken sadece iç sesinizi yani “Halkçı Kemal’in” sesini dinleyin…

Biz gibi örgüt emekçilerinin önermelerini de hafife almayın!!!

İnanın sıradan üyemizin bile önermesi; kendi ikbali için partisini bitirmiş ‘Baba’lardan’ veya işçinin, emekçinin hakkını yiyerek dünyalığını yapmış sermaye sahiplerinden daha doğrudur.

Bu kadar dostluk yeter…

Şimdi kulisler yansıyan veya öğrendiğimiz bilgiler ışığında Çarşamba günü atanması muhtemel isimlerin ve görevden alınacağı iddia edilen isimleri paylaşalım:

Kulislere sızan bilgilere göre, mevcut MYK’da yerini korumasına kesin gözüyle bakılan isimler şöyle sıralanıyor:

Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Sencer Ayata, Erdoğan Toprak, Gülsün Bilgehan. İzzet Çetin,

MYK üyeliğini kaybetme olasılığı yüksek görülen isimler de şöyle sıralanıyor:

Sezgin Tanrıkulu, Engin Altay, Hurşit Güneş, Umut Oran, Süheyl Batum, Sena Kaleli, Alaattin Yüksel.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’in yerine de Eski Bakan Nihat Matkap’ı Genel Sekreterlik görevine getireceği kuvvetli ihtimal olarak söyleniyor.

CHP kulislerine ve deneyimli PM. Üyelerinin beklentilerine göre MYK’ ya girmesine kesin gözüyle bakılan isimler de şöyle:

Ercan Karakaş, Nihat Matkap, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Perihan Sarı, Levent Eyipişiren, Gülseren Onanç, Aykan Erdemir, Gökhan Günaydın, Yaşar Ağyüz, Yakup Akaya bir ihtimalde eski Bakan Önay Alpago’nun olacağı konuşuluyor.

Bu arada seçildiği günden bu yana en çok konuşulan tartışılan isim olan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile yola devam edileceği düşünülüyor.

Ayrıca kulislerde, muhaliflerin hedefindeki Gürsel Tekin’in görev yerinin değişebileceği iddiaları da dillendiriliyor.
Bir başka görüşte Kılıçdaroğlu’nun, örgüt mücadelelerinin içinde yetişmiş ve örgütleri çok iyi tanıyan Gürsel Tekin’le birlikte çalışacağı ifade ediliyor.

Bazı kaynaklar ise Kılıçdaoğlu’nun en azından tüzük kurultayına kadar Gürsel Tekin’in örgütlerden sorumlu genel beşken yardımcısı olarak devam etmesinden yana olduğunu belirtiyorlar...

Biz tüm iyi niyetimiz ve Sayın Genel Başkan’ımıza olan sevgi ve saygımızla naçizane önermelerimizi yaptık.

Temennimiz ciddiye alınmaktır.

Çünkü bu talepler yıllardır CHP’yi iktidarda görmek isteyen örgütün talepleridir.

Bu istek ve arzu; yıllardır sol/sosyal demokratların iktidarını ve çile çeken emekçilerin ve çaresiz konuma getirilmiş hatta sadakaya muhtaç bırakılmış halkın sorunlarını çözebilmenin arzusunu ve isteğini duyan tüm emekçilerin, hak yemezlerin, eşit yurttaş olarak bu ülkede barış içinde yaşamak isteyenlerin sesidir.


CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN

11 Haziran 2015 Perşembe, 12:05

GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.

15 Aralık 2014 Pazartesi, 09:50

ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..

24 Eylül 2014 Çarşamba, 17:48

12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?

12 Eylül 2014 Cuma, 08:33

Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?

04 Ağustos 2014 Pazartesi, 12:37

Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'

09 Temmuz 2014 Çarşamba, 09:41

Tüm Dostlara Teşekkür…

03 Nisan 2014 Perşembe, 09:09

Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!

06 Mart 2014 Perşembe, 12:22

Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:

01 Ocak 2014 Çarşamba, 12:09

Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...

13 Aralık 2013 Cuma, 14:43

Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.

05 Ekim 2013 Cumartesi, 08:35

Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...

10 Temmuz 2013 Çarşamba, 09:23

Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım

16 Haziran 2013 Pazar, 05:22

CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…

12 Haziran 2013 Çarşamba, 21:08

Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!

04 Haziran 2013 Salı, 08:22

“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…

15 Mayıs 2013 Çarşamba, 07:40

Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.

29 Ekim 2012 Pazartesi, 02:36

Sadece İnsan Olmak!

26 Eylül 2012 Çarşamba, 08:25

Annemin de Başını Ezerler mi?

12 Eylül 2012 Çarşamba, 08:21

Sol Pencereden Ülkücü Yazar Metin Kaplan ve Yeni Kitabı: “Fent/ Orgeneral Eşref Bitlis Suikastı”

20 Ağustos 2012 Pazartesi, 11:33

CHP’de 'Değişim - Dönüşüm ve Yenileşme' slogan olarak kalıp yanlış algılamalarla dezenformasyona sebep olmamalı…

21 Temmuz 2012 Cumartesi, 07:26

CHP’de, %33 Kadın Kotasındaki Haksız Uygulamalar, Siyasetteki Kadın Emeğini Yok mu Ediyor?

25 Haziran 2012 Pazartesi, 18:49

CHP İl Kongresinde kalite, zarafet ve hoşgörü çıta yükseltti.

18 Haziran 2012 Pazartesi, 11:40

CHP’de Değişim ve Uzlaşma Talebi Filiz verdi.

16 Haziran 2012 Cumartesi, 14:56

Gürhan Akdoğan, CHP İl Başkanlığına Aday Olmuyor! Değerli Emaneti Yahya Şimşek’e Teslim Etmek İstiyor.

05 Haziran 2012 Salı, 10:42

Bugün köşemi ‘İşten çıkarılmam için bana tuzak kuruldu’ diye isyan eden Gazeteci Özlem Buğday Yağmur’a verdim:

21 Mayıs 2012 Pazartesi, 10:45

Bu gün anneler günü. 12 Eylül faşizminde sürgünde olan bir annenin duyguları!...

13 Mayıs 2012 Pazar, 11:04

1 Mayıs emeği sömürmeyenlere bayram olsun

01 Mayıs 2012 Salı, 14:32

Bu gün göz ameliyatı olacaktım, ancak gelişen bir kriz sonucu amelyat masasından kalkmak zorunda kaldım.

27 Nisan 2012 Cuma, 08:04

Tatlı Cadılarımın yani “Genetik Devrimcilerin “ bu gün yaş günü…

22 Nisan 2012 Pazar, 10:26

12 Eylül Faşist Darbesinde Avukat Ahmet Hilmi Feyzioğlu Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün beşinci katından atılarak öldürülmüştü…

04 Nisan 2012 Çarşamba, 12:14

CHP'den emekçi kadınlara onur belgesi

09 Mart 2012 Cuma, 06:54

Genetik Devrimci Çocuklar…

04 Şubat 2012 Cumartesi, 09:07

Ülkenizi ve halkınızı ‘torunlarınız’ gibi sevin!!!

03 Ocak 2012 Salı, 10:37

CHP’de muhalefet ve Baykal’cılar, bulanık suda balık avlamak istiyor…

13 Aralık 2011 Salı, 08:37

Bu ülkede mütevazı olmak; hele hele siyasette böyle davranmak aptallığa eşdeğerdir…

29 Kasım 2011 Salı, 08:48

Mutsuzum… Ancak, Mutsuzluk tehlikelidir…

20 Kasım 2011 Pazar, 09:53

Beşinci kattan aşağıya düşmek kaç saniye tutar acaba?

07 Ekim 2011 Cuma, 10:40

VİCDAN…

17 Eylül 2011 Cumartesi, 13:59

Huylu huyundan vazgeçmiyor!!!

01 Eylül 2011 Perşembe, 09:11

CHP Üst Yönetiminde Değişimin Kodları!!!

13 Ağustos 2011 Cumartesi, 08:27

Sayın Gürsel Tekin, Bursa İl Kongresi ile ilgili çıkan spekülâsyonlara, ‘Sol/Sosyal Demokrat’lara yakışan’ tavrı koydu.

06 Ağustos 2011 Cumartesi, 14:40

Bursa CHP, kriz üretme merkezi oldu...

30 Temmuz 2011 Cumartesi, 10:17

Yeni CHP’den duyurulur:“Yeni bir tüzük yapmayı düşündüğümüzden, eskisinin hükmü yoktur…!!!”

14 Temmuz 2011 Perşembe, 11:21

Yeni CHP’de Mızrak Çuvala Sığmıyor.

22 Haziran 2011 Çarşamba, 09:23

Egosu Doyumsuz Başbakan’ın Belaltı Savaşlarının Gerekçesi...

18 Mayıs 2011 Çarşamba, 11:20

Yeni CHP Zengin Severler Partisi mi Oluyor?

17 Nisan 2011 Pazar, 14:43

Yeni CHP’de: GDO’lu üyeler İN, organik üyeler OUT…

22 Mart 2011 Salı, 09:08

Bursa’da Aydınlığın Meşalesini Mümin Ceyhan Taşıyor.

10 Mart 2011 Perşembe, 15:37

CHP Sağcı, AKP Solcu, arıyor!!! Fikri Sağlar’dan ‘RET’

02 Mart 2011 Çarşamba, 15:43

Bursa CHP’de Yöneticiler (!) Kafayı Basına Taktı…

24 Şubat 2011 Perşembe, 12:59

Mudanya CHP’de kuraldışı uygulamalar kaos yarattı.

12 Şubat 2011 Cumartesi, 17:22

CHP’de Ayaklar Baş Olmasın!!!

04 Şubat 2011 Cuma, 14:27

Bursa Bağımsız’dan Merhaba...

02 Şubat 2011 Çarşamba, 08:32

Deniz Baykal'a 2nci Ciddi Uyarımdır!

12 Ocak 2011 Çarşamba, 12:02

Referandum Değerlendirmesi

11 Ocak 2011 Salı, 12:01

CHP ve Kılıçdaroğlu'na Pranga Olmayın

10 Ocak 2011 Pazartesi, 12:01

12 Eylül Faşizmi Kimlerin Çocuklarını Korkuttu?

09 Ocak 2011 Pazar, 12:03

Yazarlar

AKP ‘darbeyi’ kapatacak

25 Ekim 2016 Salı, 12:14


AKP ‘suç ortağı' arıyor

Mustafa Ünal /ZAMAN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:28


Koalisyona ‘derin devlet’ dokunması!

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Haziran 2015 Cuma, 09:21


Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini engelleyemez

Erhan BAŞYURT/BUGÜN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:16


Ya Koalisyon ya Başkanlık...

Eren Erdem/YURT

12 Haziran 2015 Cuma, 08:58


Kırılma noktası!

Güngör Mengi/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:45


AK Parti’yi Kürtler neden terk etti?

İbrahim Kiras/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:42


Ali İsmail…

Bekir Coşkun - Sözcü

23 Ocak 2015 Cuma, 09:34


Bu memleketi çiftliğiniz mi sandınız?

Mehmet Kamış/ZAMAN

14 Ocak 2015 Çarşamba, 09:39


Charlie’ye saldırı Bursa’da protesto edildi

Can Ertan /HABER

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:57


Kobane'den Paris'e emperyalizm ve laiklik

Özgür Şen

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:17


AKP’nin IŞİD çıkmazı

Hüseyin ALİ/Özgür Gündem

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:10


Siyasi etik yasası çıkarılmalı

Serpil Çevikcan/Milliyet

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:37


MİT’in sicili

Gültekin AVCI/BUGÜN

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:17


İslamofobi ve provokasyon

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:11


Seçimi böyle kazandık: “VİCDANEN RAHATSIZIM”

Hüseyin Özay/Taraf

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:32


AKP’nin erkek aklı özgür kadından korkuyor

Zilar STÊRK/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:25


Barışı, ancak özgürlükler besler

Hüda KAYA/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:14


Bilim siyasetin elini öptüğünde...

Cüneyt Ülsever/YURT

11 Ocak 2015 Pazar, 10:19


Sabri Uzun da “cadı avı”na katıldı

Nazlı Ilıcak /BUGÜN

11 Ocak 2015 Pazar, 10:18

Son 20 Yazım

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI


AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN


GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.


ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..


12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?


Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?


Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'


Tüm Dostlara Teşekkür…


Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!


Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:


Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...


Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.


Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...


Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım


CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…


Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!


“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…


Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.


Sadece İnsan Olmak!


Annemin de Başını Ezerler mi?

Takvim

Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
info@bursabagimsiz.info.tr

Bursa Bağımsız adlı, www.bursabagimsiz.info.tr adresinde yayınlanan işbu web sitesi içerisinde yayınlanan yazınsal ve görsel içeriğin her hakkı saklıdır.

Site içerisinde Güler Buğday dışında yazınsal ve görsel içeriği yayınlanan konuk yayıncıların eserlerinin her türlü hukuksal sorumluluğu konuk yayıncıya aittir. Güler Buğday işbu içerikten ötürü sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2024 Bursa Bağımsız