İletilerinizi bekliyorum...

gulerbugday@ttmail.com

Facebook

    (Güler Buğday)

Twitter

    twitter.com/gulerbugday

 

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

Cumhuriyeti kuran parti, artık laik cumhuriyeti yıkanlara, tek adam diktasını dayatanlara ve korku imparatorluğu yaratanlara engel olamıyor!

Bursa Bamsz | letiim | zgemiim | Kitaplarm | Hakkmda Yazlanlar | Animasyonlu iirler

Ana Menü

» Ana Sayfa

» Haberler

» Yazılarım

» Yazarlar

» İletişim

» Künye

» Bize Yazın

» Bağlantılar

ATATÜRK Diyor Ki;

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

YAZAR YAZI

Atatürk’ün mirasından yemek nasip olmadı

Atatürk’ün mirasından yemek nasip olmadı

08 Ocak 2012 Pazar, 06:55

Rıza Zelyut /GÜNEŞ

Bu haftanın en önemli olayı; bana göre Mümtaz’er Türköne’nin yeni atandığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) üyeliğinden istifa etmek zorunda kalması idi. Kamuoyu baskısının gücünü gösteren bu olayın; bundan sonraki demokratik mücadelede örnek olacağından eminim.
Atatürkçülerin bu zaferi; sadece Atatürkçülük düşmanı Mümtaz’er Türköne için değil öbür gerici odaklar için de ders olacak niteliktedir.
Mümtaz’er Türköne’nin Atatürkçülüğe olan düşmanlığı bilinmesine karşın onun Atatürk’ün kurduğu iki kurumun yönetimine atanması, bu atamayı yapan kurumun siyasallaştığını gösteren en açık belgedir.
Peki kimdir bu rezaletin sorumlusu?
Açık söyleyelim: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.
Hatırlayınız: Mümtaz’er Türköne; Zaman Gazetesi’nde yazmasına güvenerek; kendisini Başbakan Erdoğan’ın bu dönem milletvekili yapacağını sanıyordu. Bu beklentisi yazılarına da yansımıştı. Lakin bu hayali gerçekleşmedi.
O zaman; Bay Türköne’ye Sayın Gül sahip çıktı. Ve onu hiç hak etmediği bir kuruma atadı.
HAK
ETMİYORDU
Mümtaz’er Türköne’nin Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) üyeliğine atanmasının yanlışlığı; bu kişinin Atatürkçülüğe düşman olmasından da da kaynaklanmıyor. Asıl yanlış; akademik olarak Bay Türköne’nin oraya atanacak liyakatte olmamasıdır. Çünkü Mümtaz’er Türköne, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İdari Şubesinden mezun olmuş birisidir. Uzmanlık alanı da bu daldır.
Halbuki atandığı kurum; Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun üst çatı organıdır. Yani; Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda görev yapmak için ya tarihçi olacaksınız ya da dilbilimci olacaksınız.
Halbuki Bay Türköne tarihçi de değil dilci de değil. Bu konuda akademik bir çalışması da yok. O zaman böyle bir kişinin o kuruma atanması, tamamen siyasidir, tamamen ideolojiktir.
Bu hatayı yapan da cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Gül’dür. Bence kendisinin bu atama yüzünden kamuoyundan özür dilemesi gerekiyor.
TÜRK TARİH
KURUMU
NEDİR?
Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk tarihi ve Türkiye tarihi konularında araştırmalar yapmak ve yayımlamakla yükümlü, tüzel kişiliği olan kamu kuruluşudur.
23 Nisan 1930’da Türk Ocakları 6. Kurultayında, var olan Türk Tarih Encümeni yerine Türk Tarihi Tetkik Heyeti adlı bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 1937’de Türk Ocağı kapatılınca bu komisyonun yerine tüzel kişiliği olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti oluşturuldu. Tüzüğünün 1.maddesine göre ‘Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’nin himayesinde ve Ankara’da çalışan ilmi bir cemiyet’ olan kurumun amacı Türk tarihi ile Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları incelemek, elde edilen sonuçları da her türlü yoldan yaymaktı.
Kurum Türkiye ve Türk tarihi ile ilgili ana kaynakları saptayacak ve inceleyecek, bu konularda telif ve çeviri bilimsel yapıtlarla dergiler yayımlayacaktı. Yeni buluş ve görüşlerin ortaya konması ve tartışılması için kongreler düzenlenecek, kazı ve araştırmalar yoluyla yeni belgeler sağlamak da kurumun çalışma alanı içindeydi. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin adı 3 Ekim1953 de Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi.
TTK; yüzlerce bilimsel çalışma yayımladı; Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Ankara’da Milli Kütüphaneden sonra en zengin kütüphane durumuna geldi.
1980’deki 12 Eylül askeri darbesinden sonra darbeciler; Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu isimli bir çatı örgütü kurdular. Türk Tarih Kurumu’nu da Türk Dil Kurumu’nu da buraya bağladılar.
YA TÜRK DİL KURUMU?
Türkiye’yi sömürgecilerin işgalinden kurtaran Mustafa Kemal; Türk dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak için 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdurdu. Amaç, Türkçenin incelenmesi, özleştirilmesi, geliştirilmesi olarak belirlenmişti. Samih Rıfat, Ruşen Eşref (Ünaydın), Celal Sahir (Erozan), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ilk kurucular oldular. Adı; 1936’da Türk Dil Kurumu yapılan bu kuruluşun çalışmaları ile Türkçe; Arapça-Farsça-Fransızca gibi dillerin işgalinden temizlenerek bugünkü gelişkin seviyesine ulaştırıldı.
Türk Dil Kurumu; dil üzerine yaptığı ciddi bilimsel çalışmalarla kültürümüze yüzlerce eser kazandırdı ve muazzam bir kütüphane oluşturdu. 30 bin cildi aşan Türk Dil Kurumu kitaplığı, Türk dili tarihi ve dilbilgisiyle ilgili ihtisas eserlerini, yazmaları araştırmaları ve süreli yayınları bir araya getirir.
Kemal Atatürk; kişisel servetini Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na bağışlamıştı. İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin geliri; işte bu iki bilimsel kurum tarafından kullanılmaktadır.
HELAL OLUR MUYDU?
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1982 anayasasının 134. maddesine göre kuruldu. Bu maddenin 2. fıkrası diyor ki:
“Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.”
Düşünün şimdi: Eğer bu istifa etmiş olmasa idi; Kemal Atatürk’ün mirası olarak İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin gelirinden faydalanan kişi Mümtaz’er Türköne gibi Atatürkçülükle cenk eden birisi olacaktı.
CHP faydalanamayacak ama CHP’ye vurmayı birinci görev bilen Bay Türköne CHP hisselerinden faydalanacak...
Bunu hangi mantık kabul eder?
Peki istifa etmemiş olsa idi, bu mümtaz er o mirastan alacağı parayı hangi erlikle yiyecekti?
YA YÜKSEK KURUM?
Aşağıda Yüksek Kurum’un kuruluş ilkesi ve çalışma alanı bulunuyor.
“Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilimsel yoldan araştırmak; Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek; Türk tarihini, Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini ilmi yoldan incelemek, araştırmak; milli gücümüzün devamında ve gelişmesinde, millî kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma ülkümüzde temel unsur olan Türk kültürünü; Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, bilimsel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayımlamak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun temel amacıdır.”
Atatürkçü düşünceyi hakaret gibi göstermeye kalkışan Mümtaz’er işte böyle tamamen Atatürkçü bir kuruma atanmıştı.
Köşk’ün bu kadar siyasallaştığını hiç hatırlamıyorum..

Yazarlar

AKP ‘darbeyi’ kapatacak

25 Ekim 2016 Salı, 12:14


AKP ‘suç ortağı' arıyor

Mustafa Ünal /ZAMAN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:28


Koalisyona ‘derin devlet’ dokunması!

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Haziran 2015 Cuma, 09:21


Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini engelleyemez

Erhan BAŞYURT/BUGÜN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:16


Ya Koalisyon ya Başkanlık...

Eren Erdem/YURT

12 Haziran 2015 Cuma, 08:58


Kırılma noktası!

Güngör Mengi/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:45


AK Parti’yi Kürtler neden terk etti?

İbrahim Kiras/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:42


Ali İsmail…

Bekir Coşkun - Sözcü

23 Ocak 2015 Cuma, 09:34


Bu memleketi çiftliğiniz mi sandınız?

Mehmet Kamış/ZAMAN

14 Ocak 2015 Çarşamba, 09:39


Charlie’ye saldırı Bursa’da protesto edildi

Can Ertan /HABER

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:57


Kobane'den Paris'e emperyalizm ve laiklik

Özgür Şen

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:17


AKP’nin IŞİD çıkmazı

Hüseyin ALİ/Özgür Gündem

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:10


Siyasi etik yasası çıkarılmalı

Serpil Çevikcan/Milliyet

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:37


MİT’in sicili

Gültekin AVCI/BUGÜN

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:17


İslamofobi ve provokasyon

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:11


Seçimi böyle kazandık: “VİCDANEN RAHATSIZIM”

Hüseyin Özay/Taraf

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:32


AKP’nin erkek aklı özgür kadından korkuyor

Zilar STÊRK/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:25


Barışı, ancak özgürlükler besler

Hüda KAYA/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:14


Bilim siyasetin elini öptüğünde...

Cüneyt Ülsever/YURT

11 Ocak 2015 Pazar, 10:19


Sabri Uzun da “cadı avı”na katıldı

Nazlı Ilıcak /BUGÜN

11 Ocak 2015 Pazar, 10:18

Son 20 Yazım

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI


AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN


GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.


ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..


12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?


Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?


Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'


Tüm Dostlara Teşekkür…


Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!


Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:


Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...


Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.


Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...


Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım


CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…


Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!


“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…


Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.


Sadece İnsan Olmak!


Annemin de Başını Ezerler mi?

Takvim

Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
info@bursabagimsiz.info.tr

Bursa Bağımsız adlı, www.bursabagimsiz.info.tr adresinde yayınlanan işbu web sitesi içerisinde yayınlanan yazınsal ve görsel içeriğin her hakkı saklıdır.

Site içerisinde Güler Buğday dışında yazınsal ve görsel içeriği yayınlanan konuk yayıncıların eserlerinin her türlü hukuksal sorumluluğu konuk yayıncıya aittir. Güler Buğday işbu içerikten ötürü sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2022 Bursa Bağımsız