İletilerinizi bekliyorum...

gulerbugday@ttmail.com

Facebook

    (Güler Buğday)

Twitter

    twitter.com/gulerbugday

 

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

Cumhuriyeti kuran parti, artık laik cumhuriyeti yıkanlara, tek adam diktasını dayatanlara ve korku imparatorluğu yaratanlara engel olamıyor!

Bursa Bamsz | letiim | zgemiim | Kitaplarm | Hakkmda Yazlanlar | Animasyonlu iirler

Ana Menü

» Ana Sayfa

» Haberler

» Yazılarım

» Yazarlar

» İletişim

» Künye

» Bize Yazın

» Bağlantılar

ATATÜRK Diyor Ki;

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

YAZAR YAZI

Be mübarek...

Be mübarek...

04 Şubat 2011 Cuma, 08:50

Yılmaz Özdil

Ah be Hüsnü...

Bunlar daha 3’erli 5’erli gruplar halindeyken, neden gözlerine gaz sıktırtmadın be mübarek.


*cg2gm8
Nedcg2gm8en bcpl06yer3vuakylervypvitde rj8bg3tekynusvdmelpwul0zetmfmwrzredibk0vnvn, fcvwibhatb218unta 1ho8zjneduk68h3en kitlev“Fao1k4arşisa0oel0t, koop4tdaremtimobecaevsosi, f8oblhşerwy0sszefs3do60giz,k5fhkt al946t5cçak8hb8pd, ı4m3yudrkç280ba4ı, pabwkkeşkf1rd63ıyadj9me6, bdjfioci al08ep0vuçihjau9 elthp8gvit,de3ljj prg0is31ovonnhtswkatjzw8k9ör kcg66fbune6uah3larup138s” dbuoirbiye0y2v98rek1806s5, dfg04f0ahae0cva0 pisn3iucjamnpiz5caylcna4d4a o5bzufbturonhse2urkpl3zf5en at1nymevlsvjbiteri02powuni 9igabybasj5yreotır4wgl36tmastk58edın8fje1n.foea42
*cg2gm8
Bakcg2gm8, hbcpl06uku3vuakykçuvypvit murj8bg3halynusvdifipwul0zn Efmwrzrl Bbk0vnvarafcvwibdeyb218un hâ1ho8zjlâ uk68h3sokkitlevakto1k4ara ga0oel0ezikoop4tyoremtimo. Naevsosedef8oblhn ywy0sszol 3do60gyakk5fhktınk946t5cen 8hb8pdiçe4m3yudri 280ba4tıkpabwkkmadf1rd63ın,dj9me6 nedjfiocdenl08ep0 biihjau9lgithp8gvsayde3ljjarıg0is31ndannhtsw pojzw8k9rnokcg66f fie6uah3lm,up138s döbuoirbşem0y2v98esi1806s5ninfg04f0 ale0cva0tınsn3iucda npiz5c“Picna4d4ram5bzufbitlonhse2erepl3zf5 F-at1nym16 svjbitçar02powuptı9igabyralj5yreoım,4wgl36 Rastk58emse8fje1ns’efoea42 sub66cdvikav5jfl2st yr3wtfyapcnykwutır6d30cnalıkyfj9vm” nhvanzplat0cvz6nı zoewgwbulmbvrcgdurdp1ng5tman3y6rfdınyak598...0w0rry Yınh5fs1lanmols39ın tknk31baş34bkz9ını454ktp kü3kjjleçükzr3jg9kenpss2w6 ni8f3u41ye w4bfbkezm282it8edipmw4h8n br2jskke mebm4kiübajmd1z4rek8oml9s.4yd4ay
*cg2gm8
Madcg2gm8em bcpl06mil3vuakyli vypvitserrj8bg3vetynusvd tepwul0zleffmwrzron bk0vnvşirfcvwibketb218unler1ho8zjiniuk68h3 elkitlev âlo1k4aremea0oel0 sakoop4ttmaemtimodınaevsos; of8oblh hawy0sszlde3do60g kuk5fhktlla946t5cnsa8hb8pdydı4m3yudn y280ba4a, pabwkkniyf1rd63e edj9me6l âdjfiocleml08ep0in ihjau9telthp8gvefode3ljjnlag0is31rınnnhtswı djzw8k9inlkcg66fetme6uah3ediup138sn..buoirb. N0y2v98iye1806s5 avfg04f0izee0cva0lersn3iucin npiz5cyancna4d4ına5bzufb ahonhse2izepl3zf5 koat1nymydusvjbitrtm02powuadı9igabyn bj5yreoe m4wgl36übastk58erek8fje1n.foea42
*cg2gm8
Havcg2gm8a 5bcpl065 d3vuakyerevypvitce.rj8bg3
Kömcg2gm8ür bcpl06yar3vuakyamavypvitz, rj8bg3anlynusvdarıpwul0zm.fmwrzr
Açıcg2gm8z dbcpl06iye3vuaky bavypvitğırrj8bg3anaynusvd avpwul0zantfmwrzra hbk0vnvurmfcvwiba db218unağı1ho8zjtsauk68h3na kitlevbe o1k4armüba0oel0arekoop4tk.emtimo
*cg2gm8
İsrcg2gm8ailbcpl06’le3vuaky bivypvitzzarj8bg3t synusvdavapwul0zştıfmwrzrn, bk0vnvbu fcvwibsayb218unede1ho8zj mauk68h3reşkitleval o1k4arolda0oel0un,koop4t geemtimone aevsosde f8oblhArawy0sszpla3do60gra k5fhktyar946t5cana8hb8pdmad4m3yudın,280ba4 İspabwkktanf1rd63buldj9me6’dadjfioc bil08ep0le ihjau9kukthp8gvlande3ljjı yg0is31akınnhtswyorjzw8k9larkcg66f...e6uah3 Haup138slbubuoirbki,0y2v98 to1806s5prafg04f0klae0cva0rınsn3iucın npiz5cyüzcna4d4de 5bzufb95’onhse2i bpl3zf5oş,at1nym kasvjbitpın02powuın 9igabyönüj5yreonde4wgl36 postk58esta8fje1n kofoea42yuyb66cdvormv5jfl2uş yr3wtfgibcnykwui y6d30cnapıkyfj9vp, nhvanzkapt0cvz6ınızoewgwn ambvrcgrkadp1ng5sınn3y6rfda yak598İsr0w0rryailnh5fs1’e mols39sattknk31san34bkz9a b454ktpe m3kjjleübazr3jg9rekpss2w6.8f3u41
*cg2gm8
Topcg2gm8rakbcpl06 de3vuakydimvypvit, arj8bg3klıynusvdma pwul0zgelfmwrzrdi.bk0vnv Mıfcvwibsırb218un Ça1ho8zjrşıuk68h3sı kitlevbizo1k4arim a0oel0ülkkoop4tedeemtimo, “aevsosDimf8oblhyatwy0ssz” ş3do60gehrk5fhkti s946t5ceni8hb8pdn ü4m3yudlke280ba4de.pabwkk.. f1rd63Bizdj9me6im djfiocülkl08ep0eniihjau9n ythp8gvüzdde3ljje 8g0is315’innhtsw ekjzw8k9ilekcg66fbile6uah3ir up138sarabuoirbzi 0y2v98olm1806s5asıfg04f0na e0cva0rağsn3iucmennpiz5c, bcna4d4izi5bzufbm Monhse2ısıpl3zf5r Çat1nymarşsvjbitısı02powu’nd9igabya, j5yreobiz4wgl36im stk58eTop8fje1nrakfoea42 Mab66cdvhsuv5jfl2lleyr3wtfri cnykwuOfi6d30cnsi kyfj9vtarnhvanzafıt0cvz6ndazoewgwn, mbvrcgsendp1ng5in n3y6rfDimyak598yat0w0rry’tanh5fs1n imols39thatknk31l e34bkz9dil454ktpen 3kjjlepirzr3jg9inçpss2w6ler8f3u41 saw4bfbktıl282it8ıyopmw4h8r..r2jskk. Sebm4kienijmd1z4n ü8oml9slke4yd4ayndes9meh0 kaviycu0ktühv39o0s bcp8fo2ile5c21t4 zobntz6yr ye4vl6detizgiyomşirbgrb0aken91ndi3, hbfkgcjâlâdlyfvp çigahdglftçb1m0lhilizlkrfekle2js0jh uğydgjttraş8ohl55ıyobuvwj8rsu2501sgn, 08zrlpköyt8hsjwlünpknniaü dmtf2sdestivawipekl89cgyaemeavc2jtye ksg9tiçalntrt4tışıbinpkcyor9fb42hsunpuhcl5...8jr10b E 6mmfpmköy61jvkylünay645te drrk89re yjsrd2para4zikarnamvpadt9ıyocme44yrsun0ynnwn h98zjecaliv3cdu5yleg1jcu0, b9ybl30iz s4433eDimcn1otdyatotorkm’a cng1y8ithmmr0g4alagpgz6fta 0a1d9cgideucotterkeaddu1en,ezbib9 sevcwylon e9bt4ravdetiomhdki je1sbzbulnc5uj9gurblubdddanelbzli ollu2cwkuyokjfvpwrsuvfrsl0n..fy932f. Buc1wluirasibgy6z geoc82clobfag282al r3mw9iolsylrck8anas56muk be0t52uw müro2wpwbarozft3iek.jarte1
*n1ihtg
Artn1ihtgistz50kie Ömbnafzwer kkmm31Şerug16fiif ffid6içık9lz9eotı,fpk2yr eniwmybidişbczln1eli6rdcmpyimvslug6 de6mclo1di.ewjw2f Derhui18r t1gn8ffabib9wgdmi..3a2h25. N31lanledesnjb9zn v8126oeaki30zv4yt vip51pcarkb0zn1men 511ro8sars2ibanayınmmriwnday45b64 ağ59zyn2ırlcw2wmcayıp26kyrp, pbsjaoendej5go4işezsizn4sin6azwo0i g49enu9ideug5ecnrme1ayzp1dinl3cjjo sa3u0zbonate6oz5jçılahufdzarı2wf36jnın048imi...c8j2h3 New0hgipdenrsdfps bipwhrlezimpklwp0 klsifdhvarn1ftrmcetçwjlu32i akjeou1daşvs9uizın ereu43Hüs3khy4nnü’w2kygbyü jw6gftçaği5fh5wırı8jh09tp, heud0nbi ozr8a3Rom3snmgdan tyzeipaçıu8odshlımvsevevı pt04e9datlnbprswatmjrh4yfıyo580y35rsuhmidean mof2bskeser39hvwla,p9kjuw enr6k0im az3gz5n0ınduvkf34an ceyvijKıplj18cztilpp9915eri4k6b12 kaf2e3lifallakh0barsvw0flvın 092e9obe 1bnp0kmübjt6dlgarejzf5gak.j006dv
*n1ihtg
Ramn1ihtgazaz50kienımbnafzwız kkmm31mübug16fiareffid6ik.9lz9eo
Bayn1ihtgramz50kieımıbnafzwz mkkmm31übaug16firekffid6i.9lz9eo
Dahn1ihtga nz50kiee bbnafzweklkkmm31iyoug16firsuffid6in..9lz9eo.fpk2yr
Dinn1ihtgi az50kieletbnafzw etkkmm31senug16fie bffid6ie m9lz9eoübafpk2yrrekiwmybi.bczln1
*n1ihtg
Ah n1ihtgbe z50kieHüsbnafzwnü.kkmm31..ug16fi
Kafn1ihtgayız50kie çabnafzwlışkkmm31tırug16fian ffid6ialt9lz9eo tafpk2yrrafiwmybiı 8bczln1 se6rdcmpnedvslug6e p6mclo1adiewjw2fşahrhui18 ol1gn8ffuyob9wgdmr, 3a2h25sen31lanl busnjb9z ka8126oefay30zv4yla ip51pc30 b0zn1msen511ro8edis2ibanr anmmriwncay45b64 cu59zyn2mhucw2wmcrbap26kyrşkapbsjaonı ej5go4kalzsizn4dığ6azwo0ını49enu9n fug5ecnark1ayzp1ındl3cjjoa d3u0zboeğie6oz5jl mahufdzisi2wf36jn b048imie mc8j2h3übaw0hgiprekrsdfps.pwhrle

Yazarlar

AKP ‘darbeyi’ kapatacak

25 Ekim 2016 Salı, 12:14


AKP ‘suç ortağı' arıyor

Mustafa Ünal /ZAMAN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:28


Koalisyona ‘derin devlet’ dokunması!

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Haziran 2015 Cuma, 09:21


Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini engelleyemez

Erhan BAŞYURT/BUGÜN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:16


Ya Koalisyon ya Başkanlık...

Eren Erdem/YURT

12 Haziran 2015 Cuma, 08:58


Kırılma noktası!

Güngör Mengi/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:45


AK Parti’yi Kürtler neden terk etti?

İbrahim Kiras/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:42


Ali İsmail…

Bekir Coşkun - Sözcü

23 Ocak 2015 Cuma, 09:34


Bu memleketi çiftliğiniz mi sandınız?

Mehmet Kamış/ZAMAN

14 Ocak 2015 Çarşamba, 09:39


Charlie’ye saldırı Bursa’da protesto edildi

Can Ertan /HABER

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:57


Kobane'den Paris'e emperyalizm ve laiklik

Özgür Şen

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:17


AKP’nin IŞİD çıkmazı

Hüseyin ALİ/Özgür Gündem

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:10


Siyasi etik yasası çıkarılmalı

Serpil Çevikcan/Milliyet

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:37


MİT’in sicili

Gültekin AVCI/BUGÜN

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:17


İslamofobi ve provokasyon

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:11


Seçimi böyle kazandık: “VİCDANEN RAHATSIZIM”

Hüseyin Özay/Taraf

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:32


AKP’nin erkek aklı özgür kadından korkuyor

Zilar STÊRK/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:25


Barışı, ancak özgürlükler besler

Hüda KAYA/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:14


Bilim siyasetin elini öptüğünde...

Cüneyt Ülsever/YURT

11 Ocak 2015 Pazar, 10:19


Sabri Uzun da “cadı avı”na katıldı

Nazlı Ilıcak /BUGÜN

11 Ocak 2015 Pazar, 10:18

Son 20 Yazım

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI


AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN


GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.


ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..


12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?


Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?


Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'


Tüm Dostlara Teşekkür…


Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!


Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:


Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...


Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.


Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...


Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım


CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…


Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!


“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…


Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.


Sadece İnsan Olmak!


Annemin de Başını Ezerler mi?

Takvim

Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
info@bursabagimsiz.info.tr

Bursa Bağımsız adlı, www.bursabagimsiz.info.tr adresinde yayınlanan işbu web sitesi içerisinde yayınlanan yazınsal ve görsel içeriğin her hakkı saklıdır.

Site içerisinde Güler Buğday dışında yazınsal ve görsel içeriği yayınlanan konuk yayıncıların eserlerinin her türlü hukuksal sorumluluğu konuk yayıncıya aittir. Güler Buğday işbu içerikten ötürü sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2022 Bursa Bağımsız